Openingstijden
hero overlay

Over ons

Over Hoeve Willem III


Monumentale hoeve

De BOERDERIJ, genaamd Willem III is van het kop-romp type, gelegen aan de westelijke zijde van de Helenavaart en maakt deel uit van een reeks boerderijen te Helenaveen, die de Maatschappij Helenaveen gebouwd heeft met steun van het Koning Willem III-fonds. De Willem III hoeve is gebouwd in 1913. De Willem III Hoeve ligt op ruime afstand van de Helenavaart, vrij in het landschap. De opzet van deze boerderij is geheel afgestemd op de melkveehouderij, die nieuwe welvaart op de ontgonnen veenbodem moest brengen. De hoeve is gelegen aan één van de oudere vaarten, aangelegd volgens het drietandsysteem. De voor de bouwtijd zeer forse stallen en de ruime zuivelkelder onder het woonhuis zijn uitvloeisel van de grootschalige aanpak. De hoeve heeft een globaal rechthoekige, langgerekte plattegrond, staat haaks op de as van de Helenavaart en bestaat uit een oostelijk deel met woonhuis en onderliggende zuivelkelder, en een aangebouwd westelijk bedrijfsdeel met stal en bovenliggende taszolder. Het geheel is eenlaags en voorzien van zadeldaken (op het bedrijfsdeel afgewolfd), gedekt met muldenpannen. Het woonhuis heeft een globaal vierkante plattegrond en een symmetrisch opgezette, aan de oostelijke zijde van het huis staande schoudergevel. 

De indeling van de gevel is op de begane grond een reeks van vier zesruiters, waarboven in hoogrelïef de naam van de boerderij en een drietal vierruits vensters. De opgeklampte voordeur met gedeeld bovenlicht bevindt zich in de noordelijke gevel. Het interieur van het woonhuis heeft nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. Van belang is onder meer de kleine schouw in de huiskamer. Het bedrijfsdeel is vanuit de oostelijke zijde toegankelijk via de voormalige voorstal. In de oostelijke gevel hebben zich deeldeuren bevonden. Erboven leidt een laaddeur, geflankeerd door zesruits schuifvensters, naar de taszolder. In de westelijke gevel bevindt zich een grote inrijpoort. Het gebouw heeft nog de oorspronkelijke grenen kappen. In het bedrijfsdeel is de houten kap gesteld op eenvoudige ijzeren kolommen, gesteld op een ronde voetplaat. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de boerderij. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de sobere ornamentiek en de van de traditionele streekeigen vormen afwijkende opzet. Het heeft ensemblewaarden in samenhang met de nederzetting Helenaveen en directe omgeving. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur en is typologisch zeldzaam in dit deel van het land. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

De Hoeve is sinds 1992 in het bezit van de familie Krekels

Vorstelijke ijsmakerij

Sinds 1998 is in de Hoeve Willem III een ambachtelijke ijsmakerij gevestigd. In de eerste opzet is de ijsmakerij, als onderdeel van de melkveehouderij op de Julianahoeve, een verbreding van de activiteiten door de familie Krekels. Voor de melkveehouderij op de Julianahoeve, overgenomen van vader Krekels door broers Mat en Stephan in 1995, zoekt de familie extra inkomsten. Doordat op de landerijen rondom de Willem III en de Julianahoeve natuurbestemming rust is verbreding een logische stap. De vrouw van Mat, Leonie, start daarom een ijsmakerij op de Hoeve Willem III. De eerste jaren wordt er uitsluitend ijs gedraaid voor horeca in de directe omgeving. Echter krijgt het ijs, door zijn volle romige smaak, snel naam en faam in de dorpen. Dit zorgt voor een toeloop van mensen die graag een ‘bakje ijs voor thuis’ willen kopen. Daarop is besloten om in 2002 te starten met een klein terras aan huis.

Terras in de natuur

Het terras begint klein met een eenvoudige ruimte binnen en enkele stoeltjes buiten. Door de unieke ligging trekt het terras snel de aandacht en weten de mensen de weg naar ‘het terras in het hart van de Peel’ snel te vinden. Er wordt dan nog uitsluitend ijs, koffie en appeltaart geserveerd.

Een nieuwe stap

In 2008 wordt het melkveebedrijf op de Julianahoeve en het grootste deel van de gronden rondom de beide Hoeves opgekocht door de overheid. De familie besluit daarop om het draaien van ijs niet op te geven en de Hoeve Willem III in zijn geheel te renoveren. 

In september 2009 wordt gestart met een grootschalige renovatie, het gehele pand wordt gestript, alleen de kappen en de buitenmuren blijven staan. Het pand wordt voorzien van een nieuwe, moderne fundering. De oude gierputten worden eruit gehaald en de vloer wordt opnieuw gestort. Omdat het pand nooit aangesloten is geweest op aardgas, wordt gekeken naar alternatieven voor het verwarmen van het pand en de voorziening van het warme water. Dit wordt gevonden in een gesloten aardwarmte systeem. De muren en dak worden geïsoleerd en de binnenruimte opnieuw ingericht. De ijsmakerij wordt uitgebreid en de opslagruimte wordt gemaakt op de 1ste verdieping. De ijssalon wordt uitgebreid en op de 1ste verdieping, bereikbaar vanuit de ijssalon wordt een moderne vergaderruimte gerealiseerd.

In slechts een half jaar is de hele renovatie gereed en op 16 april 2010 wordt het pand feestelijk heropend.

Blijven vernieuwen

Na de laatste grote veranderingen blijft de familie niet stil zitten. In 2015 is de tuin helemaal opnieuw ingericht en is er een mooie speeltuin voor de gasten ingericht. De ‘boerentuin’ met veel hoge begroeiing is verandert in een park achtige inrichting met veel gras, een open verbinding met de natuurlijke omgeving en diverse bankjes waar gasten in alle rust kunnen genieten van een ijsje en de Peel. 


De Hoeve Willem III, hier ben je de koning te rijk!